3 & 4 Schilderwerk en decoratie

Verschillende verfborstels

Vanaf 1 september 2016 start er een nieuwe studierichting in het Atheneum van Heist-op-den-Berg, namelijk 'Schilderwerk en decoratie' of kortweg gezegd SD+. Atheneum Heist fungeert de komende twee schooljaren voor de organisatie van deze studierichting als vestigingsplaats van het Busleyden Atheneum - campus Caputsteen, waar deze studierichting in de tweede graad niet meer wordt ingericht vanaf 1 september 2016.

Flexibel leertraject in het 3de en 4de jaar

Wij kiezen ervoor om de studiebekrachtiging uit te stellen tot het einde van de tweede graad en koppelen dit aan een modulair systeem met permanente evaluatie. Uw zoon of dochter ontvangt na het 3de jaar een attest van regelmatige lesbijwoning en stapt naadloos over naar het 4de jaar.

Individueel leertraject op maat

Uw zoon of dochter werkt individueel aan zijn of haar traject, volgens zijn of haar eigen mogelijkheden en op zijn of haar eigen tempo. Het proces wordt sterker in de verf gezet dan het uiteindelijke product met het bekomen van tussentijdse succeservaringen als belangrijkste insteek. Onze manier van onderwijs stemmen we 100% af op uw zoon of dochter.

Kleine klasgroepjes

Omdat we kiezen voor onderwijs op maat opteren we om per klas te werken met een maximum van 8 jongeren. Dit om de individuele begeleiding te kunnen garanderen en de kwalitatieve ondersteuning naar de jongeren toe niet in het gedrang te brengen.

Levensecht leren / feeling met de werkvloer

De lessen TV en PV schilderwerk en decoratie worden steeds gegeven door 2 leerkrachten en in combinatie met de leerlingen van ons deeltijds onderwijs. Hierdoor zijn we in de mogelijkheid om te vertrekken vanuit levensechte werksituaties en -projecten om op deze manier zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de reële werkvloer.

 

Lessentabel
  3de 4de
Godsdienst of NCZ 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 6 6
Schilderen en decoratie (theorie en praktijk) 22 22
Jouw profiel

{profiel}

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!