1ste leerjaar A

Lessentabel
  uur
Godsdienst of NCZ 2
Aardrijkskunde 2
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
K&C* Atelier 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Wiskunde 5
Techniek 2
Keuzegedeelte 4

 * Kunst en creatie

Keuzegedeelte

Doel van het keuzegedeelte:

  • Remediëren in functie van behalen van doelen van de basisvorming
  • Verkennen/uitdagen in functie van de talenten en interesses van de leerlingen
  • Werken aan keuzevaardigheden

Voor onze school maken differentiatie en remediëring deel uit van het reguliere lesgebeuren en het didactisch handelen van de leraar, ze zijn bouwstenen van een kwaliteitsvolle leerbegeleiding. Daarom kunnen en mogen differentiatie en remediëring niet beperkt blijven tot het keuzegedeelte. Het opleggen van remediërende differentiatiepakketten gaat voorbij aan de professionaliteit van de leraar, differentiatie en remediëring worden structureel ingebouwd in een brede basiszorg. De lestijden differentiatie in het keuzegedeelte kunnen worden ingevuld als een verdieping of een remediëring van onderdelen van de basisvorming of als een verdieping in klassieke talen.

De leerling kiest bij inschrijving:

  • uit elk keuzepakket een module dewelke hij/zij wil volgen in semester 1*
  • uit elk keuzepakket een module dewelke hij/zij wil volgen in semester 2*
Verdiepend differentiatiepakket 1 (2u/week)
Module 1 STEM-lab (Op wetenschappelijke ontdekkingsreis)
Module 2 Taallab (Science, beaucoup de joie)
Module 3 Latijn (Cogito ergo sum)
Verdiepend differentiatiepakket 2 (2u/week)
Module 4 M&M atelier (Mens en maatschappij)
Module 5 TD&B atelier (Tuin, dier en bakplezier)
Module 6 K&C atelier (Kunst en creatie)

* De gekozen modules mogen in beide semesters gelijk of verschillend aan elkaar zijn. 

De leerling kan op vraag, of moet na beslissing van de klassenraad, een keuzepakket inruilen voor een remediërend differentiatiepakket. Per semester geeft de leerling dus aan welke module niet ingeruild mag worden voor differentiatie en remediëring.

Remediërend differentiatiepakket (max. 2u/week)
1. Wiskunde/wetenschappen
2. Talen
3. Leren leren/leren studeren