3 & 4 Hotel

Koksmuts met bestek

De studierichting Hotel vertrekt vanuit de theoretische-technische kennis en legt steeds de link met de praktijk. In de tweede graad wordt de nadruk gelegd op basisbereidingen (bv. aardappelenbereidingen, groenten) en -technieken (bv. bakken, stoven, braden) in keuken en restaurant. Er worden eenvoudige menu’s bereid en geserveerd. In het deel restaurant worden de serveertechnieken aangeleerd. Je wordt voorbereid op het beroep van kok, kelner en hotelbediende. Je leert zelfstandig gerechten bereiden en opdienen, aangepaste dranken serveren bij de gerechten, gasten onthalen in het restaurant of het hotel.

Talen en communicatievaardigheden zijn essentieel in deze opleiding. Een kelner en hotelmedewerker moet zijn klanten immers vlot te woord kunnen staan en niet enkel in het Nederlands. Ook het beheer en de organisatie van een hotelrestaurant met zijn bedrijfseconomische aspecten zoals bedrijfsbeheer, aan- en verkoop, bedrijfsuitrusting... komen aan bod. Kennis van wijnen en andere dranken, voeding (scheikunde, technologie, dieet, bereiding…), menuleer, de regels van hygiëne en veiligheid… komen aan bod.
Esthetisch gevoel en creativiteit worden ontwikkeld. Deze zijn belangrijk voor bereiding van gerechten, presentatie, tafelschikking en inrichting. Je leert samenwerken met collega’s, omgaan met klanten, je hulpvaardig opstellen…

Lessentabel
  3de 4de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Hotel 12 12
VOP* Voedingswetenschappen 1 1
VOP* Wetenschappen 1 1

* VakOverschrijdende Projectwerking

Jouw profiel

{profiel}

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!