5 & 6 Natuur- en groentechnische wetenschappen (vanaf 2020)

Grasmachine op gras

Door het duidelijke evenwicht tussen het aanbieden van theoretische basiskennis enerzijds en pragmatisch doe-onderwijs anderzijds, beantwoordt de studierichting helemaal aan het profiel van de TSO-leerling. Wie graag de handen uit de mouwen steekt en de natuur vanuit wetenschappelijke hoek wil benaderen, zal zich in deze studierichting als een vis in het water voelen.

De school biedt deze studierichting aan na een scherpe analyse van de noden en tewerkstellingsprofielen binnen de groene sector. Blijkt dat vandaag vooral de dienstensector (groenaanleg en –onderhoud) en het natuurbeheer de grootste tewerkstellingsmogelijkheden bieden. “Natuur- en groentechnische wetenschappen” is een langetermijnoplossing, waarbij tewerkstelling en een degelijke opleiding binnen het vakgebied land- en tuinbouw hand in hand gaan.

Lessentabel
  5de 6de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Biologie/Toegepaste biologie 1 1
Tuinbouw/landbouw/toegepaste ecologie/toegepaste chemie (incl. praktijk en stage) 14 14
Complementair gedeelte 5 5
Jouw profiel

{profiel}

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!