Inschrijvingen

Inschrijvingen 't Wensbos

Voor inschrijvingen bent u steeds welkom, na afspraak.

 • Tijdens de openingsuren van onze school ( van 8.45 tot 15.10 -maandag tot 16.00 en woensdag tot 11.30 of buiten deze uren na afspraak). Inschrijvingen kunnen uiteraard voorafgegaan worden door een kennismakingsgesprek, een rondleiding door de school en een bezoek aan de toekomstige klas van uw zoon of dochter.
 • Tijdens de door de school ingerichte openklas dagen en ons schoolfeest.


Voor kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar geldt een aparte regeling. Deze kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken, maar mogen pas op school aanwezig zijn op de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaartdag


Vanaf de leeftijd van 3 jaar geldt deze regel niet meer. 3-jarige kleuters mogen op gelijk welke datum worden toegelaten tot het kleuteronderwijs.

Voor schooljaar 2018-2019 gelden de strikte regels van het inschrijvingsdecreet. Wanneer u uw kind kan inschrijven in onze school, vindt u in de gemeentekrant of via een telefoontje naar de school.

pdf bestandInlichtingenbrief inschrijvingen 't Wensbos 2018-2019 (437 kB)

Voor de maanden juli - augustus 2018 kan u inschrijven steeds na afspraak 0477/82.10.13 of info.twensbos@atheneumheist.be op de volgende momenten:

 • maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 augustus: 9 - 12u
 • maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 augustus: 9 - 12u en 13 - 15u

Mee te brengen:

 • ID-kaart of ISI+ kaart
 • Lagere school: laatste eindrapport
Inschrijvingen 't Atelier en 't Lab

Inschrijven kan elke schooldag tussen 8 uur en 16.30 uur of na telefonische afspraak op het centrale nummer. De eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus zijn wij open van 9 uur tot 12 uur of na telefonische afspraak.

Om te kunnen overgaan tot een inschrijving is het belangrijk dat de jongere vergezeld is van tenminste een van beide ouders of de persoon die belast is met de wettelijke voogdij over de jongere.

Noodzakelijke documenten:

 • ID-kaart
 • Rekeningnummer
 • Gegevens kinderbijslagfonds
 • Eventueel het laatste rapport of de eindbeslissing van vorig schooljaar