Uitstappen 1e graad B-stroom in oktober

  • 25 oktober 2018

De leerlingen van 1B wandelden op 11 oktober een eerste keer naar het Provinciaal Domein De Averegten. Onderweg markeerden ze de heen- en terugroute op de kaart. De leerlingen hadden in een verkeerswandeling geleerd hoe ze een kaart moesten lezen. In het bos maakten ze een herfstwandeling en berekenden ze de lengte van een boom met een zelfgemaakte boommeter.

Op 24 en 25 oktober gingen de leerlingen nogmaals naar het bos. Ditmaal deden ze een biotoopstudie. Ze onderzochten en vergeleken de temperatuur, de bodemtemperatuur, de lichtsterkte, de begroeiing, de bodemdieren, de grondlagen... in en naast het bos. Ze verzamelden afgevallen bladeren om in de klas de bomen uit het bos te determineren.

Ook de leerlingen van 2B gingen de laatste weken op stap in de schoolomgeving. Zij maakten eveneens een verkeerswandeling in de omgeving van de school. Ze kregen een omgevingskaart van de school en moesten daarop een vooraf uitgestippelde route volgen. Volgden ze de juiste weg, dan vonden ze onderweg ook de antwoorden op de verschillende verkeersvragen die ze meekregen. Zo leerden ze meer over de verkeersborden, de verkeersregels en de gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt.

De laatste les voor de herfstvakantie gingen ze op stap naar het bos. Aangezien de leerlingen ondertussen kunnen kaartlezen, hadden we voor hen een nieuwe opdracht in petto. De klas werd opgedeeld in 2 groepen en elke groep volgde een leerkracht. Ze moesten de heen- en terugweg die ze stapten tekenen op de omgevingskaart van de school. De wandeling bracht ons helemaal tot in de Averegten. Tijdens een groepswerk in het bos, leerden de leerlingen meer over het Provinciaal Domein en zochten ze naar verschillende dieren in het bos.

En naast dit alles, werkten we ineens aan onze conditie!

Foto's van deze uitstappen kan u terugvinden in onze fotogalerij