Communicatie

Algemeen

Om zoveel mogelijk  mensen te bereiken gebruiken wij het digitale communicatiesysteem "Questi voor ouders". Alle brieven krijgt u via dit platform. U krijgt een update van de activiteiten die gepland zijn voor uw kinderen, enz. Wij willen zoveel mogelijk ouders op deze milieuvriendelijke manier bereiken. Wanneer u merkt dat u de brieven via Questi niet aankrijgt, schrijft u dit in het schriftje/ agenda of meldt u dit op het secretariaat. 

Elke  vrijdag zal u een weekbericht krijgen via Questi. Hier staan alle weetjes en herinneringen op van de week die komt. Papieren met invulstrookje of bestelstrookje, zullen steeds op papier aan iedereen worden meegegeven.

Alle brieven kan u een gans jaar blijven raadplegen op Questi. 

Uiteraard kan u ons ook bereiken via telefoon of e-mail en dit tijdens de schooluren.

 

Kleuters

In de boekentas hebben de kleuters een schriftje, dat telkens heen en weer gaat van thuis naar school en omgekeerd. Hierin komen belangrijke berichten en speciale gebeurtenissen, zowel van thuis als op school die betrekking hebben op uw kleuter.

 

Lagere

De agenda is een belangrijke link tussen de school en thuis. Deze wordt wekelijks getekend. Deze wordt gebruikt om het volgende te noteren:

 • Huiswerk 
 • Opmerkingen en/of nota’s van ouders of leerkrachten

Bij de agenda hoort de toetsenmap. In de toetsenmap vind je steeds alle toetsen die uw kind gemaakt heeft. Deze map moet wekelijks getekend worden en blijft steeds in de boekentas bij de agenda.

 

Oudercontact

Kleuters

Twee keer per jaar, voor de kerstvakantie en na de paasvakantie wordt een ouderavond georganiseerd, waar de evolutie van uw kind wordt besproken met de klas juf. 
Op uw of onze vraag kunnen er tijdens de loop van het schooljaar ook (een) gesprek(ken) plaatsvinden om de evolutie van uw kind te bespreken.

Omwille van Corona en het wegvallen van de infovonden, zal er een extra oudercontact worden georganiseerd op dinsdag 29 september. 

Ouderavonden 2020-2021

 • Dinsdag 15.12.2020
 • Dinsdag 08.06.2021 (ook voor de leerlingen van de lagere afdeling op uitnodiging)

 

 

Lagere school

Er wordt 2 keer per jaar een ouderavond georganiseerd waar de evolutie van uw kind wordt besproken met de klasleerkracht (voor de kerstvakantie en rond de paasvakantie). Deze vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden maar ook op gedragingen en houdingen als: inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, studiehouding, leren leren,…

Omwille van Corona en het wegvallen van de infovonden, zal er een extra oudercontact worden georganiseerd op dinsdag 29 september. 

Ouderavonden 2020-2021

 • Dinsdag 15.12.2020
 • Dinsdag 23.03.2021
 • (Dinsdag 08.06.2020 enkel voor de leerlingen van de lagere afdeling op uitnodiging) 

Op uw of onze vraag kunnen er tijdens de loop van het schooljaar of op het einde van het schooljaar ook (een) gesprek(ken) plaatsvinden om de evolutie van uw kind te bespreken.

In de lagere krijgen alle leerlingen 4x per jaar een rapport via Questi doorgestuurd.  In dit rapport staat een synthese van alle evaluatiegegevens die de leerkracht verzamelt.

De nodige gegevens worden door de klasleerkracht verzameld door middel van toetsen, individuele opdrachten, observaties, dagelijks werk, permanente evaluatie en klasgesprekken. Op het einde van de lagere school wordt er een eindtoets voorzien, om te meten of de eindtermen zijn bereikt. Dit vormt mee de basis voor het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs.

 

Data rapporten

 • Vrijdag voor de herfstvakantie
 • Vrijdag voor de kersvakantie
 • Oudercontact 2 
 • Laatste schooldag