Dag van de Landbouw

  • 26 augustus 2021

Wij en ons bedrijf
Als land- en tuinbouwschool profileert GO! Atheneum Heist zich binnen het onderwijs als opleidingsverstrekker richting de professionele tuinbouw en de productieve landbouwtak. Bij de opstart van het domein Land- en tuinbouw  op 1 september 2018 is er bewust voor gekozen om het evenwicht tussen het curriculum plant en dier te bewaren en geen voorafname te doen binnen  een van deze twee clusters. Al de studierichtingen op deze school hebben een gegarandeerde arbeidsmarktfinaliteit en sommige zelfs een doorstroom- of dubbele finaliteit wat de leerkansen en de toekomstmogelijkheden van de leerlingen vergroot. Onderzoekend en ervaringsgericht leren op de klas- en werkvloer is een must om de leerlingen een zo realistisch mogelijk beeld mee te geven van de sector. De vele samenwerkingen met bedrijven uit de nabije en regionale omgeving zorgen voor  afwisseling en uitdaging binnen de diverse studierichtingen.

Wat valt er die dag te beleven? 
De land- en tuinbouwafdeling binnen de school opent de deuren voor het grote publiek en geeft  een inkijk in de teelttechnieken, landbouwgronden, het machine- en tractorpark en de variëteit aan productiedieren.  Surf naar www.dagvandelandbouw.be voor het  volledige programma.

#dagvandelandbouw #fieroponsGO