Info voor ouders

Welkom op ons digitaal infomoment! We hopen dat we op deze manier toch kunnen weergeven hoe we werken op onze school en wat vooral het 1e jaar bij ons inhoudt.

De video hieronder geeft de modernisering van het secundair onderwijs weer en hoe wij daar in onze school mee aan de slag gaan. Daarnaast worden al onze studierichtingen kort geschetst. Hou er wel rekening mee dat de video werd ingesproken voor het schooljaar 2020-2021. In tussentijd zijn er al enkele zaken gewijzigd, zoals onze directiestructuur. Sinds dit schooljaar (2021-2022) is Nathalie Lemmens onze algemene directeur.

 

 

Op de tijdlijn zijn de belangrijke momenten in het schooljaar van een 1e jaar te zien.

 

Laptopproject – digitale methode

Dit schooljaar (2021 – 2022) zijn we gestart met het laptopproject op onze school. Dit project kadert in de Digisprong van de Vlaamse regering om de digitalisering in het onderwijs verder door te voeren. Hierbij hebben we alle leerlingen van het 1e jaar van een laptop met laptoplocker voorzien. Zo kunnen zij tijdens de lessen digitale inhouden bekijken, verwerken en creëren. Daarnaast kunnen de leerlingen ook thuis gebruik maken van deze laptop om de leerstof te verwerken en in te studeren. Op dit moment zijn er 5 vakken in het 1e leerjaar A-stroom overgeschakeld op een digitale methode (Frans, aardrijkskunde, Nederlands, geschiedenis en natuurwetenschappen) waardoor deze vakken steeds gebruik zullen maken van de laptop tijdens de lessen. Hoe die digitale methode in zijn werk gaat voor deze vakken kan u terugvinden op de website van de Digitale Methode.

Hoe we dit laptopproject voor de 1e jaars van volgend schooljaar invullen, is nog niet gekend. Dit hangt af van het budget dat we krijgen van de overheid om dit te financieren alsook van de beschikbaarheid van laptops op de markt. Door de grote vraag van secundaire als basisscholen is er een groot tekort aan laptops, wat ook een invloed heeft op de prijs per laptop. 

 

Vraag en antwoord

Waar vind ik meer informatie over de studierichtingen in ’t Lab? En algemene informatie over het 1e jaar?

 

Hoe gaat de modernisering in het secundair onderwijs in zijn werk? Hoe ziet de onderwijsstructuur eruit?

Het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) kan hierover gecontacteerd worden. Zij organiseren infomomenten voor ouders van het 5e en 6e leerjaar basisschool.

 

Wanneer kan er worden ingeschreven voor het schooljaar 2022-2023?

De voorinschrijving voor broers en zussen van leerlingen op onze school en indicatorleerling loopt van 1 februari 2022 tot 14 februari 2022. Vanaf 1 maart 2022 kan er vrij worden ingeschreven.

 

Welke boeken en kledij zijn nodig? Waar kan ik dit bestellen?

Bij de inschrijving wordt alle nodige informatie omtrent boeken en kledij meegedeeld. Daarnaast worden ook de nodige documenten meegegeven. 

 

Is er busvervoer voorzien door de school?

Voor onze leerlingen voorziet onze school busvervoer via een vooraf vastgelegde route met vaste op- en afstappunten. Elke lesdag vertrekt de bus om 6u45 aan de school en komt rond 8u15 aan op school. Na de lesdag vertrekt de bus op woensdag om 11u55 aan de schoolpoort en op de andere lesdagen om 16u15. Als alles goed verloopt komt de bus om 17u45 aan op de laatste afzetplaats. Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt het busvervoer € 180 voor een schooljaarabonnement; € 12,50 voor een 5-rittenkaart en € 72 voor een 1e trimesterkaart waarbij € 54 voor een daaropvolgende. Broers en zussen van ’t Wensbos kunnen niet mee opgehaald of afgezet worden omdat er dan wettelijk gezien steeds een begeleider aanwezig dient te zijn.

 

Kan mijn zoon/dochter de school vroeger verlaten om de lijnbus/trein te halen?

De school vroeger verlaten omwille van openbaar vervoer wordt niet toegestaan. Het verloop van de lesdagen staat vermeld in ons schoolreglement. Een lesdag start om 8u25 en eindigt om 14u25, 15u25 of 16u15. Op woensdag eindigt de schooldag om 11u55 of 12u45.

 

Wat zijn de minimum vereisten om de overstap van buitengewoon of basisonderwijs naar 1B haalbaar te maken?

We verwachten dat leerlingen na een korte, klassikale instructie zelfstandig aan de slag kunnen met opdrachten en oefeningen. Hierbij zijn het begrijpen van eenvoudige instructies en schooltaal, kopiërend schrijven aan een behoorlijk tempo, eenvoudige motorische vaardigheden (werken met lat, schaar, lijm, passer, geodriehoek en rekenmachine), alfabetkennis, samenwerken met andere klasgenoten alsook het werken met verschillende middelen tegelijk (bv. laptop, papier en atlas) noodzakelijk. Zelfredzaamheid (papieren in map stoppen, zich verplaatsen in het verkeer, …) en zelf met laptop, instructiefiches of handleidingen op zoek gaan naar oplossingen zijn aangeraden.