Nieuw leven in de Averegten

  • 11 februari 2021

Op woensdag 10 februari zag Dina het eerste levenslicht in provinciaal domein De Averegten. Dina is een kloek en gezond vaarskalfje dat door haar moeder Clementine zelfstandig is gebaard. Beiden zijn van het Belgisch wit/blauw mixte - type, een van de rassen, naast het Kempisch Roodbont, dat door het GO! Atheneum Heist in De Averegten wordt gehouden.

De unieke samenwerking tussen de provincie en de school zorgt ervoor dat Dina de komende jaren samen met haar moeder mee zal instaan voor het kweekprogramma dat de school opgezet heeft in het provinciaal domein. De beide rassen zijn dubbeldoel erfgoedrassen die in samenwerking met het Steunpunt Levend Erfgoed in Heist worden opgekweekt om een groter fokbestand in België mogelijk te maken. 

Nieuw leven in de Averegten - Dina (1)

De naam Dina is gekozen in de hoop dat, een van de presentatrices van 'Boer zoekt vrouw, Dina Tersago, een meterrol voor haar rekening wil nemen.

Dina is alle dagen te bewonderen in het provinciaal domein De Averegten.