3 & 4 Zorg en welzijn

Paspop met verzorginstenue

Zorg en welzijn is een goede voorbereiding op de studierichting verzorging uit de 3e graad. Deze zorg-opleiding is gericht op taken die je uitvoert voor zieke én gezonde mensen. Prima richting als je nu al belangstelling hebt voor algemene verzorgingstaken in kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang , rust- en verzorgingstehuizen.

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met/zorgen voor kinderen en volwassenen.

Lessentabel
Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
LO 2 2
Engels 2 2
Project Algemene Vakken 8 8
Specifieke vorming    
Huishoudkunde 4 4
Logistiek en zorg 4 4
Toegepaste gedrags- en sociale wetenschappen 4 4
Maatschappij- en welzijnsproject 8 8

 

Jouw profiel

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

  • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
  • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
  • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens;
  • wil graag anderen helpen;
  • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
  • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.
Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!