7 Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Zorgkundige duwt persoon in rolstoel

In 7 TBZ bereid je jezelf voor op het werken als professioneel zorgkundige in diverse omstandigheden en complexe zorgsituaties. Studeer je af, dan kan je je laten registreren als zorgkundige. Je kan onder andere gaan werken in centra voor thuis- en bejaardenzorg, rustoorden, ziekenhuizen en gezinshulp.

Als je een "sterke leerling" bent én je bent gemotiveerd om de nodige werklust op te brengen, dan kan je ook verder studeren. Bijvoorbeeld een studie verpleegkunde, het specialisatiejaar Leefgroepwerking of het specialisatiejaar Animatie in de ouderzorg. Bovendien zijn er ook een aantal "zachte" studierichtingen in het hoger onderwijs die tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Wij zorgen er voor dat via stages en projecten veel praktijkervaring opdoet. Zo wordt je gevormd tot een zorgkundige die kan werken in een gestructureerde verpleegkundige equipe in diverse zorgsituaties. Naast de praktijk brengen we je de nodige vakkennis bij én we sleutelen aan je algemen kennis want je behaalt op het einde van het schooljaar immers je diploma secundair onderwijs.

Lessentabel
  7de
Godsdienst of NCZ 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 6
Huishoudkunde 2
Opvoedkunde 3
Verzorging 3
VIR* 1
Stage 12

* Vakspecifieke Individuele Remediëring

Jouw profiel

Je wil in hun eigen omgeving de zelfredzaamheid bij oudere zorgvragers en andere mensen met extra zorgverlening stimuleren. Je wil graag het diploma secundair onderwijs of nog verder studeren als animatie in de ouderenzorg, leefgroepwerking of HBO5 dan is thuis- en bejaardenzorg dé zorgrichting voor jou!

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!