5 & 6 Organisatiehulp

De leerlingen die in de 3de graad met deze opleiding starten komen vaak uit verschillende vooropleidingen. Het accent in deze studierichting ligt eerder op het huishoudelijke dan op het verzorgende.
Je wordt voorbereid om later te werken in de dienstverlenende sector. Je kan zowel worden tewerkgesteld in voedings-, onderhouds- en technische diensten van ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, hotels…

Net omdat je later kan ingezet worden voor verschillende taken is je stage zeer gevarieerd: zo maak je kennis met allerlei diensten en voer je wisselende opdrachten uit. Veel aandacht gaat naar het verwerven en trainen van omgangsvormen zoals beleefdheid, assertiviteit, zelfkennis, stiptheid, beroepsgeheim, het voeren van gesprekken, leren luisteren…

Je leert bovendien in team werken en je werk efficiënt organiseren.

Je leert hygiënisch omgaan met voedsel, eenvoudige gerechten bereiden, presenteren, opdienen en verdelen. Je leert voedingswaren bewaren in een magazijn, bestellingen aannemen en etenswaren controleren op vervaldata, … Je leert afruimen en instaan voor de vaat. Je leert evengoed mensen helpen bij het eten. Zo kan je ingeschakeld worden bij het maaltijdgebeuren in grootkeukens, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, ….

Verder leer je bedden verschonen en opdekken, wassen, strijken, eerste hulp bij ongevallen toedienen,… Ook schoonmaken, planten verzorgen, medisch materiaal, post en linnen rondbrengen… staan op het programma. Zo kan je het verplegende en verzorgende personeel helpen.

Lessentabel
  5de 6de*
Godsdienst of NCZ 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Praktijk/Stage/Theorie Huishoudkunde/verzorging 22 22
Aanvullend 4 4

* Vanaf 2021

Jouw profiel

Je moet graag met mensen werken en van aanpakken weten!
 

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!