DBSO Bekister

Je ziet een bekisting

De bekister bepaalt de juiste plaats en structuur van de bekisting. Hij brengt de bekisting rond de wapeningsstaven aan zodanig dat ze nadien gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden.

De bekister plaatst stutten om aan het geheel voldoende stevigheid te verlenen zodat het aan de druk van het beton kan weerstaan. Eens het beton gestort en verhard, staat hij in voor de ontkisting.

Hij voert ook metselwerk en funderingen op staal uit. Hij legt rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aan en plaatst thermische isolatie.

De opleiding Bekister bestaat uit 6 modules:

  • Basistechnieken metselwerk
  • Bekisting
  • Funderingen op staal
  • Metselwerk
  • Opritten
  • Riolerings- en afwateringsstelsels
Jouw profiel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je wilt dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

Opleidingen Bouw

De opleidingen binnen de bouwsector zijn modulair georganiseerd. Wij hebben een aanbod gecreëerd dat er voor zorgt dat alle facetten binnen 'het bouwen van een woning' aan bod komen.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

  • 5 uur Project Algemene Vorming
  • 2 uur Engels of Frans
  • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!