DBSO Metselaar

Persoon is bezig met metsen

De metselaar metselt met stenen en mortelspecie binnen- en buitenmuren. Hij voert funderingen op staal uit, legt rioleringen en afwateringsstelsels aan en plaatst thermische isolatie. De metselaar bekist en voert voegwerk uit.

Hij renoveert en verbouwt bestaande gebouwen.

De opleiding Metselaar bestaat uit 6 modules:

  • Basistechnieken metselwerk
  • Bekisting
  • Funderingen op staal
  • Metselwerk
  • Riolerings- en afwateringsstelsels
  • Specifiek uitvoeringswerk
Jouw profiel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je wilt dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

Opleidingen Bouw

De opleidingen binnen de bouwsector zijn modulair georganiseerd. Wij hebben een aanbod gecreëerd dat er voor zorgt dat alle facetten binnen 'het bouwen van een woning' aan bod komen.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

  • 5 uur Project Algemene Vorming
  • 2 uur Engels of Frans
  • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!