DBSO Tuinaanlegger/Groenbeheerder

Personen zijn in de tuin aan het werken

In de opleiding “Tuinaanlegger/Groenbeheerder” leert men de uitvoering van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes organiseren en sturen teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren, in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever. 

De opleiding Tuinaanlegger/Groenbeheerder bestaat uit 15 modules:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
 • Aanplantingen
 • Grondvoorbereiding
 • Aanleg grasveld
 • Infrastructuurwerken
 • Plaatsen tuinelementen en -constructies
 • Groen- en tuinonderhoud
 • Snoeien
 • Scheren
 • Onderhoud tuininfrastructuur
 • Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden
 • Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden
 • Behandeling ziektes en plagen
 • Klantencontact en klachtenbehandeling
 • Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden 
Jouw profiel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je wilt dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

Opleidingen Hovenier

De opleidingen binnen de hoveniersector zijn modulair georganiseerd en specifiek gericht naar het beroep van hovenier. Wij hebben een aanbod gecreëerd dat er voor zorgt dat alle facetten binnen het hovenieren aan bod komen en dat, na het volgen van een hovenieropleiding bij ons, er aansluiting is op de arbeidsmarkt.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

 • 5 uur Project Algemene Vorming
 • 2 uur Engels of Frans
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!