DBSO Begeleider in de kinderopvang

Een baby

De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Afhankelijk van de leeftijd, de doelgroep en de opvangvoorziening heeft de begeleider een aantal kinderen bij zich in de groep. Hij is verantwoordelijk voor het welzijn van elk van hen. Daarbij houdt hij rekening met leeftijd, belangstelling en noden. Kinderparticipatie loopt als een rode draad doorheen het takenpakket.

Deze kwalificatie kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding ten minste 1280 uren bedraagt waarvan ten minste 640 uren alternerende werkplekopleiding.

De Begeleider in de kinderopvang: bezit de competenties van de logistiek assistent in de ziekenhuizen of de logistiek helper in de zorginstellingen of de thuishelper zoals uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaarten

 • organiseert de eigen werkzaamheden;
 • beheerst de vereiste beroepshoudingen;
 • werkt methodisch;
 • werkt in team;
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de jonge zorgvrager;
 • staat in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van het kind;
 • gaat in dagelijkse situaties met het kind om;
 • plant, organiseert en begeleidt activiteiten voor individuele kinderen en groepen;
 • speelt in op gevaar en onverwachte situaties volgens de vastgelegde procedures en afspraken;
 • verzorgt lokaal en materiaal volgens afspraken en procedures. 

Voor deze opleiding moet je 18 jaar zijn of worden in de loop van het lopende schooljaar.

Jouw profiel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je wilt dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

Opleidingen Verzorging

De opleidingen binnen de Verzorgingssector zijn lineair georganiseerd. Ons aanbod is zodanig samengesteld dat er een vloeiend traject mogelijk is startende in de logistiek tot de finaliteit van zorgkundige.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

 • 5 uur Project Algemene Vorming
 • 2 uur Engels of Frans
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!