DBSO Logistiek helper in de zorginstellingen

Persoon helpt bejaarde met rolstoel

De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.

De logistiek helper:

 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • beheerst de vereist beroepshoudingen
 • werkt in team
 • helpt bij noodsituaties
 • ondersteunt bij animatieactiviteiten
 • verzorgt de maaltijden
 • onderhoudt kamers en leefruimten
 • draagt zorg voor het linnen
 • draagt zorg voor persoonlijke bezittingen van de zorgvrager
 • transporteert verzorgingsmateriaal, farmaceutische producten, stalen en apparaten
 • voert administratieve taken uit
 • helpt bij het tillen, verplaatsen en vervoeren van de zorgvrager
 • observeert en rapporteert
 • werkt veilig
 • werkt hygiënisch
 • hanteert de gepaste omgangsvormen 
Jouw profiel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je wilt dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

Opleidingen Verzorging

De opleidingen binnen de Verzorgingssector zijn lineair georganiseerd. Ons aanbod is zodanig samengesteld dat er een vloeiend traject mogelijk is startende in de logistiek tot de finaliteit van zorgkundige.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

 • 5 uur Project Algemene Vorming
 • 2 uur Engels of Frans
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!