DBSO Verzorgende

Paspop met verzorginstenue

De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

De verzorgende:

 • bezit de competenties van de logistiek assistent in de ziekenhuizen of de logistiek helper in de zorginstellingen zoals uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaarten
 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • werkt methodisch
 • werkt in team
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
 • benadert de zorgvrager empatisch
 • helpt andere zorgverstrekkers bij de zorgverlening
 • verzorgt het woon- en leefklimaat van de zorgvrager
 • staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van de oudere zorgvrager
 • staat in voor de verzorging van langdurig zieke of terminale zorgvragers
 • begeleidt kinderen in een opvangsituatie
 • staat in voor de verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen van het kind
Jouw profiel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je wilt dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

Opleidingen Verzorging

De opleidingen binnen de Verzorgingssector zijn lineair georganiseerd. Ons aanbod is zodanig samengesteld dat er een vloeiend traject mogelijk is startende in de logistiek tot de finaliteit van zorgkundige.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

 • 5 uur Project Algemene Vorming
 • 2 uur Engels of Frans
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!