DBSO Verzorgende/Zorgkundige

Paspop met verzorginstenue

De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van   zorgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager. De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

De verzorgende/zorgkundige:

 • bezit de competenties van de verzorgende zoals uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaart
 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • werkt methodisch
 • werkt in team
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
 • benadert de zorgvrager empathisch
 • verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan
 • voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige
 • dient EHBO toe
Jouw profiel

In het deeltijds onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je wilt dus (bijna) voltijds bezig met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je in de praktijklessen, maar ook op de werkervaringsplaats.

Opleidingen Verzorging

De opleidingen binnen de Verzorgingssector zijn lineair georganiseerd. Ons aanbod is zodanig samengesteld dat er een vloeiend traject mogelijk is startende in de logistiek tot de finaliteit van zorgkundige.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

 • 5 uur Project Algemene Vorming
 • 2 uur Engels of Frans
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

Naast de twee dagen les zorgen we voor 3 dagen werkplekleren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!