Duaal Kinderbegeleider (7de)

Puzzel voor peuters

De opleiding kinderbegeleider duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

In de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

 • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
 • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd1 te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk
baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

Kinderbegeleiders baby’s en peuters en schoolgaande kinderen:

 • bieden een gevarieerde vrije tijd aan kinderen aan, zowel aan individuele kinderen als aan een groep kinderen;
 • zorgen voor de kinderen, dragen bij aan hun ontwikkeling, en hun welbevinden en betrokkenheid en stimuleren hen;
 • werken samen met het gezin als partner in de opvoeding;
 • werken samen met externen in functie van een gevarieerde vrije tijd voor kinderen;
 • werken samen met collega’s en verantwoordelijken;
 • reflecteren over het pedagogische handelen en op basis van die reflectie verbeteren ze hun handelen;
 • gaan om met diversiteit van kinderen, gezinnen, externen en collega’s.

De vereiste attitudes zijn voor de kinderbegeleider baby’s en peuters:

 • gaat empathisch om met baby’s en peuters en ouders;
 • is betrouwbaar en werkt loyaal samen met collega’s en externen;
 • handelt integer en ethisch;
 • verdeelt zijn aandacht tussen de zorg voor één baby/peuter en het aandacht hebben voor de groep;
 • bouwt een vertrouwensrelatie op met de baby’s en peuters;
 • bekijkt de ontwikkeling van baby’s en peuters als een geheel;
 • verbindt de zorgactiviteiten en pedagogisch activiteiten met elkaar;
 • werkt met variabele uren en dit kan lange werkdagen impliceren;
 • stelt zich flexibel op;
 • is georganiseerd en kan gestructureerd werken;
 • neemt initiatief;
 • werkt ergonomisch en kan baby’s en peuters tillen en dragen en werkt op kindhoogte;
 • vergt stressbestendigheid omdat op hetzelfde moment dient ingespeeld te worden op de behoeften van de verschillende baby’s en peuters;
 • is alert om de veiligheid van de baby’s en peuters te garanderen en de risico’s op ongevallen te beperken;
 • neemt een sensitief-responsieve basishouding aan: de signalen en de behoeften van de baby’s en peuters opmerken, juist interpreteren en er op een gepaste manier op ingaan;
 • gaat om met kinderen met een beperking/ specifieke ontwikkelingsbehoefte; voor de kinderbegeleider schoolgaande kinderen:
 • gaat empathisch om met kinderen en ouders;
 • is betrouwbaar en werkt loyaal samen met collega’s en externen;
 • handelt integer en ethisch;
 • verdeelt zijn aandacht tussen de zorg voor één kind en het aandacht hebben voor de groep;
 • bouwt een vertrouwensrelatie op met de kinderen;
 • bekijkt de ontwikkeling van kinderen als een geheel    en verbindt de zorg- en pedagogische activiteiten;
 • stelt zich flexibel op;
 • is georganiseerd en kan gestructureerd werken;
 • neemt initiatief;
 • werkt ergonomisch en kan kinderen tillen en dragen en werkt op kindhoogte;
 • werkt met een groep kinderen, dit vergt stressbestendigheid om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende kinderen;
 • is alert om de veiligheid van de kinderen te garanderen en de risico’s op ongevallen te beperken;
 • kan in de buitenschoolse groepsopvang werkt met een variabel, onderbroken (voor schooltijd, na schooltijd) uurrooster;
 • kan in de gezinsopvang naast schoolgaande kinderen ook baby's en peuters opvangen;
 • werkt met kinderen van verschillende leeftijden deze kan variëren tussen de 2½ jaar en het moment waarop de kinderen de basisschool verlaten, Als er ook baby’s en peuters gelijktijdig worden opgevangen, is de variëteit nog groter;
 • gaat om met kinderen met een beperking/ specifieke ontwikkelingsbehoefte;
 • begeleidt de kinderen op weg van en naar de school.
   

 

Jouw profiel

In het duaal onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je gaat dus voltijds bezig zijn met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je dan ook in de praktijklessen én op de werkvloer.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

3de graad - 3de jaar

 • 6 uur Project Algemene Vorming
 • 2 uur Engels
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent bevat minimum 28 opleidingsuren per week. De wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!