Duaal Plant en Milieu

Geïrrigeerde landbouw

De opleiding plant en milieu duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

In de opleiding plant en milieu duaal leert men helpen bij land- en tuinbouwteelten en het uitvoeren van gemechaniseerd werk rekening houdend met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de milieunormen teneinde de productiedoelstellingen (kwantiteit, kwaliteit, ...) te realiseren.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen minimaal 2 contexten, namelijk akkerbouw/grove groententeelt, fruitteelt, teelten onder bescherming of teelten in open lucht (al dan niet gecombineerd met loonwerk). 

Jouw profiel

In het duaal onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je gaat dus voltijds bezig zijn met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je dan ook in de praktijklessen én op de werkvloer.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

3de graad

  • 5 uur Project Algemene Vorming
  • 2 uur Engels
  • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent bevat minimum 28 opleidingsuren per week. De wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!