Duaal Tuinaanlegger-groenbeheerder (7de)

Grasmachine op gras

De opleiding tuinaanlegger-groenbeheerder duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

In de opleiding tuinaanlegger/groenbeheerder duaal leert men de  uitvoering, organisatie en sturing van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren, in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens dit ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.

Jouw profiel

In het duaal onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je gaat dus voltijds bezig zijn met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je dan ook in de praktijklessen én op de werkvloer.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

3de graad - 3de jaar

  • 6 uur Project Algemene Vorming
  • 2 uur Engels
  • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent bevat minimum 28 opleidingsuren per week. De wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!