Duaal Zorgkundige (7de)

Zorgkundige en patiënt

De opleiding zorgkundige duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

In de opleiding zorgkundige duaal leert men onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.

In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen,… van de cliënt. De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.

De zorgkundige kan worden tewerkgesteld in de volgende contexten:

 • algemeen ziekenhuis;
 • ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg;
 • geriatrisch ziekenhuis;
 • palliatief ziekenhuis;
 • revalidatie;
 • residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen;
 • psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • dagverzorgingscentra (centra voor kortverblijf);
 • thuisverpleging;
 • thuiszorg;
 • dag- en nachtverzorgingscentra;
 • centra voor personen met een beperking.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen op zowel een werkplek residentieel als op een werkplek in de thuiszorg.

Tevens kan de zorgkundige met verschillende doelgroepen werken:

 • alle personen van geboorte tot overlijden met een zorgbehoefte;
 • personen met psychiatrische problematiek;
 • personen met dementie;
 • pas bevallen vrouwen;
 • personen met een beperking;
 • (chronisch) zieke personen;
 • palliatieve personen;

De vereiste attitudes voor de zorgkundige zijn:

 • de zorgkundige bouwt mee aan een cultuur van collegialiteit, welzijn, respect binnen de professionele relaties;
 • de zorgkundige kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende werkomstandigheden en teamsamenstellingen;
 • de zorgkundige moet steeds het zorgplan, regelgeving en kwaliteitseisen respecteren;
 • de zorgkundige moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt levenslang leren en het volgen van (verplichte) opleidingen;
 • de zorgkundige is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen en communicatie op de cliënt;
 • de zorgkundige moet discreet handelen conform de beroepsethiek en organisatiegebonden gedragscode;
 • de zorgkundige toont zin voor initiatief binnen de wettelijke bepalingen tijdens bepaalde situaties, problemen, opdrachten, … waarbij hij kwaliteitsvol handelt;
 • de zorgkundige moet planmatig kunnen denken, prioriteiten stellen en zijn werkzaamheden organiseren;
 • de zorgkundige moet op holistische wijze cliëntgericht werken;
 • de zorgkundige moet op empathische wijze omgaan met de cliënt;
 • de zorgkundige dient consequent en gefocust te werken;
 • de zorgkundige moet stressbestendig zijn;
 • de zorgkundige moet zich bewust zijn dat gemaakte fouten gevolgen kunnen hebben die een impact kunnen hebben op het fysiek en psychisch welzijn van de cliënt.
Jouw profiel

In het duaal onderwijs vragen we van jou een voltijds engagement. Je gaat dus voltijds bezig zijn met je opleiding. Het oefenen van je vaardigheden doe je dan ook in de praktijklessen én op de werkvloer.

Lessentabel

Je volgt 2 dagen les per week:

3de graad - 3de jaar

 • 6 uur Project Algemene Vorming
 • 2 uur Engels
 • 8 uur Beroepsgerichte Vorming

De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent bevat minimum 28 opleidingsuren per week. De wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!