1ste leerjaar A

Lessentabel

Lessentabel 1ste graad - A-stroom

Keuzegedeelte in 1A - 4 lesuren/week

Doel van het keuzegedeelte:

 • Remediëren in functie van behalen van doelen van de basisvorming
 • Verkennen/uitdagen in functie van de talenten en interesses van de leerlingen
 • Werken aan keuzevaardigheden

Voor onze school maken differentiatie en remediëring deel uit van het reguliere lesgebeuren en het didactisch handelen van de leraar, ze zijn bouwstenen van een kwaliteitsvolle leerbegeleiding. Daarom kunnen en mogen differentiatie en remediëring niet beperkt blijven tot het keuzegedeelte. Het opleggen van remediërende differentiatiepakketten gaat voorbij aan de professionaliteit van de leraar, differentiatie en remediëring worden structureel ingebouwd in een brede basiszorg. De lestijden differentiatie in het keuzegedeelte kunnen worden ingevuld als een verdieping of een remediëring van onderdelen van de basisvorming of als een verdieping in klassieke talen.

De leerling kiest bij inschrijving:

 • uit elk keuzepakket een module dewelke hij/zij wil volgen in semester 1*
 • uit elk keuzepakket een module dewelke hij/zij wil volgen in semester 2*
Verdiepend differentiatiepakket 1 (2u/week)
Module 1 STEM-lab (Op wetenschappelijke ontdekkingsreis)
Module 2 Taallab (Science, beaucoup de joie)
Module 3 Klassieke talen (Cogito ergo sum)
Verdiepend differentiatiepakket 2 (2u/week)
Module 4 M&M atelier (Mens en maatschappij)
Module 5 TD&B atelier (Tuin, dier en bakplezier)
Module 6 K&C atelier (Kunst en creatie)

* De gekozen modules mogen in beide semesters gelijk of verschillend aan elkaar zijn. 

De leerling kan op vraag, of moet na beslissing van de klassenraad, een keuzepakket inruilen voor een remediërend differentiatiepakket. Hij of zij kan tijdens deze uren leerstof inhalen, bijwerken en/of uitdiepen. Per semester geeft de leerling dus aan welke module niet ingeruild mag worden voor differentiatie en remediëring.

Remediërend differentiatiepakket (max. 2u/week)
1. Wiskunde en/of wetenschappen
2. Talen
3. Leren leren/leren studeren

 

 

Organisatiemodel eerste graad SO - A-stroom

Leerlingen die starten in het eerste jaar van het secundair onderwijs ervaren dit als een grote stap en krijgen vaak een onwennig, onzeker en soms zelfs een faalangstig gevoel. Om de stap naar ‘de grote school’ en de nieuwe manier van werken te ondervangen, bieden wij een organisatiemodel aan dat rekening houdt met de psychische groeicurve van een ontwikkelende tiener. 

Daarnaast zetten wij sterk in op differentiëren, remediëren, verdiepen, verbreden, uitdagen en ervaringsgericht leren, want niet elke leerling heeft dezelfde leerstijl. Met dit model zetten we een duidelijke leerlijn uit voor Leren leren/leren studeren.

Schooljaar 2021 - 2022

Week 0: kennismakingsweek – klaskeuzemoment

Dagelijks werk 1 (voor de herfstvakantie - weken)

 • Week 1 – 5
  • Klassiek lesmodel
 • Week 6
  • Mini-examens voor de aangevinkte vakken

Dagelijks werk 1 bis (voor de kerstvakantie)

 • Tussentijds overzicht van de vakken dewelke permanent geëvalueerd worden

Dagelijks werk 2 (voor de krokusvakantie - 12 weken)

 • Week 1 – 11
  • Klassiek lesmodel
 • Week 12
  • Mini-examens voor de aangevinkte vakken

Dagelijks werk 3 (eind juni - 18 weken)

 • Week 1 – 17
  • Klassiek lesmodel
 • Week 18
  • Examenperiode 1 met studietijd thuis of op school (naar keuze) tijdens de namiddag