2 Voeding en horeca (Restaurant en keuken)

Gedekte tafel

In de basisoptie ‘voeding en horeca’ maken ze kennis met veelgebruikte voedingsmiddelen en met behandelingstechnieken uit de hotel- en restaurantsector, de brood- en banketbakkerij en de slagerij.

Aan de hand van eenvoudige praktische opdrachten leren ze huishoudelijke en professionele materialen te gebruiken en voedingsmiddelen op verschillende manieren te bewerken. Tijdens deze praktische oefeningen leren ze ook op een hygiënische, veilige en creatieve manier grondstoffen te verwerken tot lekkere voedingsmiddelen.

Beleefdheidsregels en gepaste omgangsvormen helpen hen om te leren samenwerken en om in de toekomst gastvrij en klantgericht te handelen. Vlot leren communiceren en de taal op een gepaste wijze gebruiken, behoren evengoed tot het cruciale pakket van taken in de contexten van deze basisoptie.

Lessentabel
  uur
Godsdienst of NCZ 2
Frans 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 14
  uur
Voeding en horeca 10


 

Jouw profiel

De leerlingen die graag aan de slag gaan met voeding en die willen weten hoe ze zelf eenvoudige, gezonde en lekkere bereidingen kunnen maken, kunnen terecht in de basisoptie ‘voeding en horeca’.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!