3 & 4 Maatschappij en welzijn

Vijf mensen overleggen aan tafel

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Lessentabel
Basisvorming   3de* 4de**
Levensbeschouwelijk vak   2 2
LO   2 2
Nederlands   4 4
Engels   2 2
Frans   2 2
Burgerschap   1 1
Geschiedenis EX 2 2
Aardrijkskunde EX 1 1
Wiskunde EX 3 3
Natuurwetenschappen EX 2 2
Economie EX 0 1
Cultuur   1 0

 

Specifieke vorming   3de 4de
Toegepaste wetenschappen EX 3 3
Culturele expressie   1 1
Huishoudkunde EX 1 1
Verzorging EX 2 2
Gedragswetenschappen EX 2 2
Maatschappij- en welzijnsproject   3 3

* Onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse regering!
** Vanaf schooljaar 2022-2023.

Jouw profiel

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
  • is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
  • is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
  • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
  • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.
Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!