3 & 4 Wellness en lifestyle

Borstel voor make-up

De studierichting wellness en lifestyle is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging.

Lessentabel
Basisvorming   3de* 4de**
Levensbeschouwelijk vak   2 2
LO   2 2
Nederlands   4 4
Engels   2 2
Frans   2 2
Burgerschap   1 1
Geschiedenis EX 2 2
Aardrijkskunde EX 1 1
Wiskunde EX 3 3
Natuurwetenschappen EX 2 2
Economie EX 0 1
Cultuur   1 0

 

Specifieke vorming   3de 4de
Toegepaste wetenschappen   3 3
Gedragswetenschappen   2 2
Schoonheidsverzorging   7 7

* Onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse regering!
** Vanaf schooljaar 2022-2023.

Jouw profiel

Een leerling uit de studierichting wellness en lifestyle:

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • is geïnteresseerd in de levensloopfasen van de mens;
  • is begeesterd door trends in haar- en lichaamsverzorging;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van het uitvoeren van lichaamsverzorgingstechnieken: het reinigen van huid en nagels, het uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging en bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen.
  • is bereid zijn/haar communicatieve vaardigheden in moderne talen en het gebruik van vakterminologie in Engels en Frans functioneel aan te scherpen.
Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!