3 & 4 Humane wetenschappen

Handen houden wereldbol omhoog

In de richting humane wetenschappen krijg je twee unieke vakken die je de kans geven om inzicht te verwerven in het menselijk gedrag en samenleven in al zijn facetten.

In cultuurwetenschappen bestuderen we verschillende cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving.  Je maakt er kennis met media, recht, economie, politiek, kunst, wetenschap, techniek, filosofie en ethiek en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.  Zo krijgen we inzicht in de samenhang van deze cultuurverschijnselen en in de manier waarop cultuur wordt overgedragen.  We kijken steeds met een ruime blik naar deze verschijnselen: heden en verleden, maar ook verschillende hedendaagse samenlevingen worden bestudeerd.

In gedragswetenschappen bestuderen we de bepalende factoren van het menselijk gedrag. We komen meer te weten over het psychologische functioneren van de mens als individu, maar bestuderen ook de mens in groep. Vanuit verschillende wetenschappelijk disciplines, zoals de psychologie, sociologie en antropologie komen we meer te weten over het psychologisch functioneren van de mens als individu, maar ook over de mens als deel van een groep of samenleving.  Je leert er over waarnemingsprocessen, leerprocessen, motivatie, emotie, communicatie, groepsvorming, identiteitsontwikkeling en afwijkend gedrag, maar ook over de gelaagdheid en de verschillen binnen de samenleving.

In de tweede graad vertrekken we vaak vanuit de eigen ervaring om psychologische, maatschappelijke en culturele verschijnselen te bestuderen. We leren stap voor stap een wetenschappelijk begrippenkader gebruiken en ook zelf wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Lessentabel
  3de* 4de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde   1
Biologie   1
Chemie   1
Engels   3
Frans   3
Fysica   1
Geschiedenis   2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands   4
Wiskunde   4
Cultuurwetenschappen   2
Gedragswetenschappen   2
Ontwikkelingspsychologie   2
VOP** Wetenschappen   2

* Lessentabel 3de jaar (opstart 2021-2022) wordt op een later tijdstip gepubliceerd.
** VakOverschrijdende Projectwerking

Jouw profiel

Ben je creatief? Heb je een eigen kijk op de wereld? Heb je interesse in het gedrag van mensen, de verschillende wereldculturen en maatschappelijke structuren? Volg je de algemene actualiteit of wil je de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement verkennen? Dan is humane wetenschappen iets voor jou.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!