3 & 4 Moderne talen

Hallo in verschillende talen

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits.  Deze studierichting daagt leerlingen uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Lessentabel
Basisvorming   3de 4de
Levensbeschouwelijk vak   2 2
LO   2 2
Nederlands   4 4
Engels   3 3
Frans   3 3
Burgerschap   1 1
Geschiedenis EX 2 2
Aardrijkskunde EX 1 1
Wiskunde EX 4 4
Wetenschappen EX 3 3
Economie EX 0 1
Cultuur   1 0

 

Specifieke vorming   3de 4de
Nederlands   1 0
Engels   0 1
Frans   1 1
Duits   2 2
Wetenschappen   1 1
VOP Keuze 1 - Spaans   1 1
VOP Keuze 2 - CLIL   1 1
VOP Keuze 3 - Wiskunde EX 1 1
Jouw profiel

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur. 

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!