3 & 4 Natuurwetenschappen

Een icoon om wetenschappen te illustreren

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs. 

Lessentabel
Basisvorming   3de 4de
Levensbeschouwelijk vak   2 2
LO   2 2
Nederlands   4 4
Engels   3 3
Frans   3 3
Burgerschap   1 1
Geschiedenis EX 2 2
Aardrijkskunde EX 1 1
Wiskunde EX 4 4
Wetenschappen EX 3 3
Economie EX 0 1
Cultuur   1 0

 

Specifieke vorming   3de 4de
Wiskunde EX 2 2
Wetenschappen EX 4 4
Jouw profiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!