3 & 4 Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Mens en maatschappij - wereld en mensen

De studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, filosofisch en natuurwetenschappelijk referentiekader.

Lessentabel
  3de* 4de**
Godsdienst of NCZ 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

* Lessentabel (opstart 2021-2022) wordt op een later tijdstip gepubliceerd.
** Vanaf schooljaar 2022-2023.

Jouw profiel

Een leerling uit de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;  
  • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • is geboeid door de actualiteit.
Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!