3 & 4 Humane wetenschappen

Handen houden wereldbol omhoog
 • De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.
 • Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.
Lessentabel
Basisvorming   3de 4de
Levensbeschouwelijk vak   2 2
LO   2 2
Nederlands   4 4
Engels   3 3
Frans   3 3
Geschiedenis EX 2 2
Aardrijkskunde EX 1 1
Wiskunde EX 4 4
Wetenschappen EX 3 3
Economie EX 0 1

 

Specifieke vorming   3de 4de
Gedragswetenschappen (incl. Skillslab) EX 3 3
Sociale wetenschappen (incl. Burgerschap) EX 2 2
Filosofie EX 1 1
Toegepaste kunstbeschouwing   2 1
Jouw profiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.
Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!