3 & 4 Plant-, dier- en milieutechnieken

Zwevende boom in halve eierschaal

De studierichting Plant-, dier- en milieutechnieken brengt de leerlingen basiscompetenties en –technieken bij die betrekking hebben op alle aspecten van de groene wetenschappen en de natuur. Het is de bedoeling van de brede 2e graad leerlingen vanuit een wetenschappelijke onderbouw te laten proeven van de boeiende wereld van planten, dieren en milieu. Die 3 pijlers krijgen in de opleiding in de 2e graad hetzelfde gewicht. M.a.w. iedere leerling uit de studierichting krijgt praktijk- en theorielessen over zowel planten, dieren als milieu. Door deze drie modules geïntegreerd aan bod te laten komen, krijgen de leerlingen een totaalbeeld van de groene sector. Op die manier zullen ze in staat zijn om later een bewuste keuze te maken voor een gespecialiseerde voortzetting van de studie in de 3e graad TSO.

Lessentabel
  3de 4de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Landbouw/tuinbouw/toeg. natuurwet/toeg. bio 8 8
VOP* Plant en milieu 2 2
VOP* Dier en milieu 2 2
VOP* Wetenschappen 2 2

* VakOverschrijdende Projectwerking

Jouw profiel

{profiel}

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!