3 & 4 Sociale en technische wetenschappen

Mama met baby en papa aan het koken

Wanneer kies voor je voor sociale en technische wetenschappen?

  • Je bent sociaal voelend.
  • Je hebt een brede interesse voor mens en maatschappij.
  • Je vindt gezonde voeding belangrijk.
  • je wilt je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
  • Je bent geïnteresseerd in wetenschappen.
  • Je wilt na het secundair onderwijs nog verder studeren.
  • Je denkt in de toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals de voedingssector, gezondheids- en welzijnssector en onderwijs.

Herken je jezelf in dit beeld, dan is Sociale en Technische Wetenschappen iets voor jou! In de studierichting Sociale en technische wetenschappen ligt de nadruk op 3 centrale componenten: Sociale & Technische Wetenschappen.

Lessentabel
  3de 4de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1 1
Bio, Chemie, Fysica, Toeg. nat. wet 6 6
Huishoudkunde, opvoedkunde 7 7
VOP* Wetenschappen 1 1

* VakOverschrijdende Projectwerking

Jouw profiel

Deze richting zal vooral jongeren aanspreken die sociaal voelend zijn, geïnteresseerd zijn in mensen en in hoe ze de gezondheid van de mens op een wetenschappelijk onderbouwde manier via onder andere de voeding kunnen behouden en optimaliseren.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!