5 & 6 Humane wetenschappen

Cartoon van verschillende mannetjes die in een cirkel staan

In de richting humane wetenschappen krijg je twee unieke vakken die je de kans geven om inzicht te verwerven in het menselijk gedrag en samenleven in al zijn facetten.

In cultuurwetenschappen bestuderen we verschillende cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving.  Je maakt er kennis met media, recht, economie, politiek, kunst , wetenschap, techniek, filosofie en ethiek en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.  Zo krijgen we inzicht in de samenhang van deze cultuurverschijnselen en in de manier waarop cultuur wordt overgedragen.  We kijken steeds met een ruime blik naar deze verschijnselen: heden en verleden, maar ook verschillende hedendaagse samenlevingen worden bestudeerd.

In gedragswetenschappen bestuderen we de bepalende factoren van het menselijk gedrag.  We komen meer te weten over het psychologische functioneren van de mens als individu, maar bestuderen ook de mens in groep.   Vanuit verschillende wetenschappelijk disciplines, zoals de psychologie, sociologie en antropologie komen we meer te weten over het psychologisch functioneren van de mens als individu, maar ook over de mens als deel van een groep of samenleving.  Je leert er over waarnemingsprocessen, leerprocessen, motivatie, emotie, communicatie, groepsvorming, identiteitsontwikkeling en  afwijkend gedrag, maar ook over de gelaagdheid en de verschillen binnen de samenleving.

In de derde graad worden de leerinhouden verder uitgediept en gekaderd binnen verschillende theoretische kaders.  Je onderzoekcompetenties worden verder ontwikkeld zodat je in staat bent zelfstandig onderzoek te doen en kritisch te kijken naar andere onderzoeken.

Lessentabel
  5de 6de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Cultuurwetenschappen 3 4
Gedragswetenschappen 4 3
Ontwikkelingspsychologie 2 1
Statistiek 1 1
Skillslab 1 1
Stage Humane Wetenschappen - 1
Jouw profiel

{profiel}

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!