5 & 6 Biotechnische wetenschappen (vanaf 2020)

Microscoop

Biotechnische wetenschappen is een studierichting met een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie en fysica) gekoppeld aan proefondervindelijk onderzoek in de planten- en dierenwereld.  In Biotechnische wetenschappen wordt aandacht besteed aan de studie van de levende materie en haar omgeving.

Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische thema’s. In deze studierichting komen land- en tuinbouw op een wetenschappelijke manier aan bod.  Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren. Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren. Je bestudeert de levende organismen, de levensprocessen, de relaties tussen mens, plant en dier en de relaties met hun omgeving, de factoren die hen beïnvloeden…

Lessentabel
  5de 6de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 4 4
Biologie/Toegepaste biologie 2 2
Ecosystemen 1 1
Uitrusting & technieken Dier 3 3
Uitrusting & technieken Plant 3 3
Toegepaste wetenschappen 6 6
Toegepaste chemie 1 1
VOP* Wetenschappen 1 1

* VakOverschrijdende Projectwerking

Jouw profiel

{profiel}

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!