5 & 6 Sociale en technische wetenschappen

Proefbuizen met voedsel

Sociale en technische wetenschappen biedt een brede waaier algemene vorming en legt de nadruk op 3 centrale componenten: 

Sociale:
Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Je verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, sociale contexten en diversiteit binnen de samenleving.

Technische:
Het technisch aspect uit zich rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Wetenschappen:
Je benadert de wetenschappen niet zuiver abstract en theoretisch, maar verwijst voortdurend naar concrete toepassingen. Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft.

Nadenken over je eigen leren en studieloopbaan vormt een rode draad in deze richting. Zo biedt ze een voorbereiding op een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool.

Lessentabel
  5de 6de
Godsdienst of NCZ 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Huishoudkunde/opvoedkunde 9 9
Muzikale opvoeding 2 -
Plastische opvoeding - 2
Biologie/toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste economie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Jouw profiel

Je bent sociaal voelend, geïnteresseerd in mensen en in hoe de gezondheid van de mens op een wetenschappelijk onderbouwde manier via onder andere de voeding kan behouden en geoptimaliseerd worden.

Mag jij starten? Wil jij meer weten?

Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?

Raadpleeg de officiële toelatingsvoorwaarden!

Raadpleeg de matrix van de onderwijsvernieuwing!

Kom naar onze infodagen!

Contacteer ons en stel je vraag!