't Lab maakt werk van digitale skills

  • 29 juni 2021

Corona dwong ons om inventief om te gaan met digitale leermiddelen. We wisten namelijk vaak niet wanneer de leerlingen alweer een periode afstandsonderwijs moesten volgen.

Daarom leerden de leerlingen van 2de jaar Moderne talen en wetenschappen en STEM-technieken (agro en bio) voor geschiedenis werken met Bookwidgets, een programma waarmee je als leerkracht allerhande oefeningen, toetsen, webquests en zelfs spelletjes  kan creëren. Onze tieners maakten het afgelopen schooljaar al hun toetsen digitaal, soms op de laptop, soms zelfs op de smartphone. De tool werd ook regelmatig ingezet bij lesevaluaties (Wat weet je nog van de vorige les? Heb je alles begrepen van deze les)

Digitaal toetsen heeft massa's voordelen voor zowel de leerlingen als de leerkracht. Niet alleen de leerstof wordt geoefend, maar de computervaardigheden komen op die manier regelmatig aan bod. Daarnaast biedt het mogelijkheden: bv. voor leerlingen met dyslexie kan alles automatisch voorgelezen worden. Het allerlaatste examen geschiedenis was dit jaar dan ook voor de eerste keer volledig digitaal: spannend, maar zeker geslaagd! Wordt ongetwijfeld vervolgd in de komende schooljaren!