Warmste Week 6TSO t.v.v. Kom op tegen Kanker

  • 21 december 2018

Tijdens de voorbije lesweken hebben de leerlingen van 6TSO druk bezig geweest met het voorbereiden, plannen en uitwerken van een actie ten voordele van een goed doel, in het kader van de Warmste Week. Uiteindelijk kozen ze ervoor om zelfgemaakte kerstspullen te verkopen op school tijdens een middagpauze, tijdens de ouderavond, en ook tijdens de kerstmarkt van de basisschool 't Wensbos. Na te overleggen selecteerde de klas 'Kom op tegen Kanker' als goed doel. De leerlingen van 5TSO droegen ook een beetje hun steentje bij door de uitnodigingen te maken voor deze verkoopmomenten. Ten slotte bracht deze actie € 53,5 op.

Actie Warmste Week 6tso t.v.v. Kom op tegen Kanker - Verkoop 6tso kerstmarkt