Inschrijvingen 't Atelier en 't Lab

Als dynamisch groeiende school organiseren wij voor het schooljaar 2021 - 2022 vier klassen 1A (met een totale capaciteit van 88 leerlingen) en drie klassen 1B (met een totale capaciteit van 36 leerlingen).

Inschrijvingsperiodes

Voorrangsperiode

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021.

Wanneer u in aanmerking komt voor deze voorrangsperiode kan u inschrijven via onze website vanaf maandag 1 februari 2021 om 8 uur.

Voorrangsperiode voor:

  • Kinderen van het schoolpersoneel
  • Broers en zussen van leerlingen die nu reeds bij ons op school zitten
  • Indicatorleerlingen (een indicatorleerling is een leerling waarop minstens een van de volgende criteria van toepassing is: het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het vorige schooljaar, of het gezin heeft een beperkt inkomen of de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar)

Vrije inschrijvingen

Op maandag 1 maart 2021 starten de vrije inschrijvingen voor het 1ste leerjaar van de 1ste graad via onze website vanaf 1 maart 2021 om 8 uur.

--> Inschrijvingsformulier 1A/1B <--

Vanaf maandag 19 april 2021 om 8 uur starten de inschrijvingen voor:

  • Het 2de leerjaar van de 1ste graad
  • De 2de graad ASO, TSO en BSO
  • De 3de graad ASO, TSO en BSO
  • Het deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • Duaal leren

 

Indien onze school u nog onbekend is of u graag een persoonlijk intakegesprek of rondleiding op school wenst, kan u dit op het inschrijvingsformulier kenbaar maken. U zal daarna van ons een afspraak ontvangen, om samen met uw eigen bubbel, op school langs te komen (weliswaar na de schooluren).

Alvast bedankt voor uw interesse in onze school, blijf gezond en met vriendelijke groeten

Modaliteiten

Inschrijven kan elke schooldag tussen 8.30 uur en 16.30 uur na telefonische afspraak op het centrale nummer. De eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus zijn wij open op afspraak.

Om te kunnen overgaan tot een inschrijving is het belangrijk dat de jongere vergezeld is van tenminste een van beide ouders of de persoon die belast is met de wettelijke voogdij over de jongere.

Noodzakelijke documenten:

  • eID-kaart
  • Eventueel het laatste rapport of de eindbeslissing van vorig schooljaar