Oproep tot kandidaatstelling voor de nieuwe schoolraad van GO! Atheneum Heist via coöptatie

 • 12 oktober 2020

Het kiesbureau voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad met mandaat vanaf 1 april 2021 binnen GO! Atheneum Heist doet hierbij een oproep tot kandidatuurstelling via coöptatie aan alle actoren uit de sociale, economische, maatschappelijke, culturele en/of lokale gemeenschap.

Wat is de schoolraad?

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren.

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan.

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen/cursisten maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Personeelsleden, ouders of meerderjarige cursisten, leerlingen (SO) en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen.

De leden van de schoolraad kunnen we onderverdelen in 4 groepen:

 • 3 ouders
 • 3 personeelsleden
 • 2 leerlingen (SO)
 • 2 leden uit de lokale gemeenschap (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…)

Elk lid van de schoolraad heeft één stem.

De directeur is ook aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. De directeur mag niet meestemmen. Hij kan wel advies geven aan de leden van de schoolraad. De drie ouders en de drie personeelsleden worden voor een periode van vier jaar verkozen door middel van officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur van de school.

 • de ouders blijven lid van de schoolraad, ook als hun kinderen intussen de school verlaten hebben
 • de personeelsleden zijn geen lid meer van de schoolraad wanneer ze niet meer werken op de school waar ze werden verkozen als vertegenwoordiger van het personeel
 • de leerlingen zijn geen lid meer van de schoolraad, als ze de school verlaten hebben

De twee leden van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd uit de ingezonden kandidaturen door de ouders en de personeelsleden. De twee leerlingen worden aangewezen door de leerlingenraad of verkozen door alle leerlingen van de school.

Bij de aanvaarding van hun mandaat ondertekenen de leden de volgende documenten:

 • de verklaring van gehechtheid aan het GO!
 • de neutraliteitsverklaring
 • het pedagogisch project van het GO! (PPGO!)
 • een verklaring dat het lid zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt

Hoe kandideren voor de schoolraad?

Door middel van het formulier KR 1 – Kandidaatstellingsformulier (in bijlage) ingevuld, gedateerd en ondertekend op te sturen naar:

Voorzitter van het kiesbureau
Jan Reymenants
Boudewijnlaan 61
2220 Heist-op-den-Berg (zie bijlage)

en dit uiterlijk op 1 februari 2021. Tevens vindt u het kiesreglement in bijlage.

Hoe gaat het nu verder?

In het stappenplan kiesverrichtingen schoolraden (zie bijlage) kan u gestructureerd mee opvolgen hoe het ganse traject eruitziet. Indien u hieromtrent nog vragen heeft, kan u steeds met mij contact opnemen.

Alvast bedankt en met beleefde groeten

Jan Reymenants
Directeur
GO! Atheneum Heist

pdf bestandOproep tot kandidaatstelling via coöptatie (132 kB)

pdf bestandKR1 - kandidaatstellingsformulier (524 kB)

pdf bestandSamenstelling kiesbureau (108 kB)

pdf bestand2020 STAPPENPLAN KIESVERRICHTINGEN (325 kB)

pdf bestand2020 KIESREGLEMENT SCHOOLRAAD (680 kB)