Duaal leren

AH! mag als een van de eerste middelbare scholen in Vlaanderen haar leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar BSO voor 60% praktijkervaring laten opdoen op de werkvloer.

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school én op de werkvloer, we spreken hier over leren op de werkvloer.

Duaal leren heeft heel wat voordelen:

  • Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken…
  • Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.
  • Na je studies vind je makkelijker een job.

Duaal leren in het vijfde en zesde leerjaar BSO kan in deze studierichtingen:

  • Dier en Milieu Duaal 3de graad BSO

  • Groenaanleg en -beheer Duaal 3de graad BSO

  • Plant en Milieu Duaal 3de graad BSO

  • Kinderbegeleider Duaal Specialisatiejaar BSO

  • Zorgkundige Duaal Specialisatiejaar BSO