Laptopproject

Als school kiezen we ervoor om in schooljaar 2021-2022 te starten met een laptopproject waarbij we kiezen voor een uniform toestel voor alle leerlingen die starten in het 1ste jaar A- en B-stroom.

Welke voordelen biedt het gebruik van een laptop in de klas?

  • Op een correcte wijze en kritisch leren informatie zoeken op het internet.
  • Technologie leren gebruiken op een gepaste wijze. Dat is ook leren omgaan met de stroom informatie die wij tegenwoordig krijgen via (sociale) media. Dus ook leren om dit te beheersen in het dagelijks leven.
  • De mogelijkheid om leerinhouden thuis te bekijken in de vorm van een video, zodat er in de klas meer tijd is voor praktijk en oefeningen. De leerling krijgt zo de mogelijkheid om in de les aan opdrachten te werken en de leerkracht aan te spreken bij moeilijkheden.
  • Leerlingen kunnen thuis verder samenwerken met medeleerlingen via het online platform.
  • Leerlingen hebben continu toegang tot alle lesmateriaal en kunnen op eigen tempo herhalen en oefenen.

Wat is het voordeel om te kiezen voor een uniform toestel?

  • Een grotere hoeveelheid betekent een betere prijs.
  • Iedereen gelijk = geen afgunst tussen leerlingen.
  • Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel, daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen.
  • Kan het probleem toch niet onmiddellijk opgelost worden, dan krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen.
  • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.

Om die redenen staan we leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken.

Contacteer ons gerust indien u nog met vragen zit.