Leerlingenraad

In september worden in het zesde leerjaar heuse verkiezingen gehouden. Elke leerling uit die klas kan zich kandidaat stellen en mag zijn/haar programma en motivatie voorstellen aan de klasgenootjes.
In de klas wordt dan gestemd wie in de leerlingenraad mag zetelen.

De leerlingenraad bestaat uit 5 verkozenen. De verkozenen treden ook op als afgevaardigden van de leerlingen uit de lagere klassen, zodat de stem van alle leerlingen erin vertegenwoordigd is. Op vraag vergadert de leerlingenraad met de directeur. De kinderen kunnen hun ideeën, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken. Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.

Enkele realisaties: uitbreiding speelplaats met extra speeltuigen, spiegels in de toiletten,…