Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

Een schoolraad overlegt minimaal drie keer per schooljaar met de directeur en geeft advies. De kerngedachte is om “samen” school te maken. (participatieprincipe)

Wie zit erin?

De schoolraad bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de socio-economische en culturele milieus)

Wie wordt verkozen?

Drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden worden om de vier jaar rechtstreeks verkozen. De rechtstreeks verkozen leden worden aangevuld via coöptatie met twee leden uit de socio-economische en culturele milieus.

Voor basisschool 't Wensbos AH!

Rechtstreeks verkozen door en uit de ouders :

  • Nadine D.
  • Melissa J.
  • Kristof D. S.

Rechtstreeks verkozen door en uit de personeelsleden:

  • Ceulemans I.
  • Helsen I.
  • Wouters K.

Gecoöpteerden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

  • Hilde V. (voorzitter)