Kleuterparadijs

Instapklas - 1Ka

Op 2,5 jaar starten onze  kleuters in ons instapklasje. In deze klas komen ze voor het eerst in contact met het klasgebeuren. Wij hechten dan ook veel belang aan een veilige en geborgen sfeer, daarom wordt alles op een speelse manier aangebracht. Aan de klas bevinden zich de toiletjes om de zindelijkheidstraining te bevorderen. We streven ernaar om samen met de ouders de kleuters zo snel mogelijk zelfstandig en zindelijk te maken. Elke week werken wij rond een thema dat aanleunt bij de leefwereld van uw kind. Geregeld maken wij een uitstap, te voet of met de schoolbus. Wij vinden het heel belangrijk dat onze kleuters graag naar school komen.

 

1ste kleuterklas - 1Kb/c

In de eerste kleuterklas wordt uw peuter een echte kleuter. Elk kind is uniek en kan zich ontwikkelen op zijn eigen manier en tempo. Wij bieden thema’s aan die aansluiten bij de leefwereld van uw kleuter. Daarbij hechten we belang aan:

  • Maken van muziek, dansen en bewegen
  • Toneel spelen, taalspelletjes doen
  • Wiskunde aanbrengen op een speelse manier
  • Kennismaken met media via verschillende kanalen
  • Verschillende technieken aan bod laten komen bij het knutselen

Ook gaan wij regelmatig op ontdekking op het schooldomein en bezoeken wij specifieke afdelingen op onze campussen. Ook wij maken geregeld uitstappen met de schoolbus.

 

2de kleuterklas - 2Ka/b

Ontdekken, aanvangen met zelfstandig werken, zelf keuzes leren maken, dit komt in de 2e kleuterklas reeds ruim aan bod. Hiervoor werken we in verschillende hoeken: de knutselhoek, de computerhoek, de mat (waar we bv. met blokken spelen), de puzzel- en spelletjeshoek,…  Elke week wordt er geknutseld in functie van het thema en worden er werkblaadjes aangeboden.  In het begin van de week worden de werkblaadjes uitgelegd.  Daarna hebben de kleuters, gedurende een afgesproken tijdspanne, de tijd om dit werkblaadje te maken op hun eigen tempo en niveau. Om te kiezen waar de kleuters gaan spelen, maken we gebruik van kentekens.  De kleuters leren zelf keuzes maken in welke hoeken ze willen, kunnen en mogen spelen. Vanaf deze kleuterklas doen we aan watergewenning.
Aansluitend op de thema’s gaan we op uitstap, zowel op het schooldomein als daarbuiten. Elke woensdag werken de 2e en 3e kleuterklas klasdoorbrekend (vb. poppenkast, dans, schimmenspel, schminken,…). Dit bevordert de samenhorigheid en stimuleert het zelfstandig leren. 

 

3de kleuterklas - 3Ka/b

In de 3de kleuterklas worden de kleuters klaargestoomd voor het 1ste leerjaar.  Dit gebeurt natuurlijk op een speelse manier!  Zo bieden we in elk thema contractjes aan.  Zo leren de kleuters zelfstandig opdrachten  maken en een goede werkhouding aan te nemen.  Deze contractjes bestaan zowel uit werkblaadjes als uit doe-opdrachten die uit te voeren zijn in de verschillende hoeken.  De kleuters moeten bv samen een telspel met eieren spelen, iets nabouwen,...   Ze werken op eigen tempo doordat ze tijdens de week zelf plannen wanneer ze de opdrachten uitvoeren.  Op vrijdag moet hun contractwerk klaar zijn.  Wekelijks komen er een aantal klassikale activiteiten terug ter voorbereiding van het 1ste leerjaar bv. de letter van de week, schrijfmotoriek, Pistache (Franse initiatie),...

Om de stap naar het 1ste leerjaar zo klein mogelijk te maken worden er ook activiteiten klasdoorbrekend met het 1ste leerjaar georganiseerd zoals een lentewandeling in de Averegten, sinterklaasliedje of dans,... Ook in de 3de kleuterklas doen we verder aan watergewenning.  

Tijdens het schooljaar gaan we af en toe op uitstap om alles in de realiteit te beleven en te ontdekken. De belangrijkste uitstap in onze 3de kleuterklas is echter zeker de 2-daagse met overnachting.

Op het einde van het schooljaar studeren onze kleuters af en is er een afscheid op kindermaat. Hiervoor organiseren de ouders allerlei leuke activiteiten en krijgen onze kleuters hun eerste diploma.