Werking kleuterschool
Bewegingsopvoeding

Onze kleuters krijgen wekelijks 2 uur bewegingingsopvoeding van een “echte turnmeester”. Tijdens deze lesjes wordt er gedanst, gesprongen, gerold, geklommen, met de bal gespeeld, enz. Kortom plezier beleven aan bewegen is de boodschap. Tijdens de turnles is het handig om je kleuter gemakkelijk zittende kledij en sportieve schoenen aan te doen.

Op geregelde tijdstippen gaan de kleuters van de 2de en 3de kleuterklas met de bus naar het zwembad van Sportoase om aan watergewenning te doen. De zwemles wordt gegeven door de klasjuf. Tijdens dit uurtje krijgen we zeer graag extra hulp van zwemmama’s, zwempapa’s, zwemopa’s, zwemoma’s. 

 

Planning kleuterzwemmen 2020-2021

2Ka en 2Kb 14.01 04.02 25.03    
  29.04 20.05 10.06    
3Ka en 3Kb 26.11 28.01 04.03    
  01.04 06.05 03.06    
Verkeersopvoeding

Visie verkeersopvoeding:

Wij willen dat onze leerlingen zich verkeersveilig kunnen verplaatsen en gedragen in het verkeer.

Hoe streven we dit doel na:

 • Vanaf de eerste kleuterklas wordt er via lessen en activiteiten aan verkeer gewerkt. Op het einde van deze lessenreeks leggen de kleuters / leerlingen een parcours af waarin ze de aangeleerde zaken toepassen en kunnen ze een brevet verdienen.
 • De leerkrachten en leerlingen verplaatsen zich op regelmatige tijdstippen te voet bv uitstap naar bos, Cultuurcentrum, bibliotheek, … . Op deze momenten wordt er aandacht gegeven aan het veilig verplaatsen en gedragen in het verkeer.
 • De leerkrachten en leerlingen van de derde graad (occasioneel 4de leerjaar) verplaatsen zich op regelmatige tijdstippen met de fiets bv oefenen voor fietsexamen, op uitstap,… . Op deze momenten wordt er aandacht gegeven aan het veilig verplaatsen en gedragen in het verkeer.
 • De leerkrachten en leerlingen verplaatsen zich op regelmatige tijdstippen met de schoolbus bv naar zwembad, sportdag, schoolreis,… . Op deze manier leren ze veilig in- en uitstappen, zich te gedragen in een (school)bus en wordt er aandacht geschonken aan het veilig en snel evacueren van een (school)bus.
 • De school verplicht de leerkrachten/begeleiders en leerlingen om een fluohesje en fietshelm te dragen bij uitstappen.
 • De school neemt deel aan de actie  ‘Helm op fluo top’. Hierbij wordt er tijdens de donkere maanden (tussen herfstvakantie en krokusvakantie) gestimuleerd dat leerlingen hun fluohesje dragen bij het naar school komen en naar huis gaan. Ook het dragen van een fietshelm wordt gestimuleerd. Leerlingen kunnen via een persoonlijke verzamelkaart beloningen verdienen bv uitstap naar Planckendael,… .
 • De school neemt deel aan de actie  ‘Sam de verkeersslang’. Hierbij wordt er gestimuleerd om te voet, met de fiets of via carpooling naar school te komen. Op deze manier proberen we het autoverkeer aan de schoolpoort te verminderen. De leerlingen kunnen beloningen verdienen zoals extra speeltijd, vrij zwemmen,… .
 • De school werkt via de MEGA-scholen mee aan verkeersprojecten van de gemeente (dodehoek, fietsexamen, terugkomdag,… ).
 • De school organiseert een ‘dag op wieltjes’. Die dag mogen de leerlingen hun fiets, step,… meebrengen naar de school en worden er activiteiten gedaan op de speelplaats.
 • De school biedt bij de kleuters (en bij mooi weer) de mogelijkheid aan om tijdens de speeltijden te fietsen, steppen,… om zo de fietsvaardigheid te oefenen.

Samenwerking met oudervereniging:

 • Elke nieuwe leerling krijgt van de oudervereniging een fluohesje.
 • De ouders kunnen ook steeds een nieuw fluohesje aankopen.

Samenwerking met de ouders:

 • De school informeert de ouders omtrent verkeer en mobiliteit via verschillende kanalen bv weekbericht, prikbord (posters, Sam de verkeersslang), brieven.
 • De school vraagt aan de ouders om zoveel mogelijk achteraan te parkeren.
 • De school vraagt hulp aan ouders om de leerlingen mee te begeleiden bij uitstappen wanneer zij zich verplaatsen in het verkeer.
 • De school vraagt hulp aan ouders om toezichthouder te zijn bij het voetgangersbrevet goud en fietsbrevet goud (fietsexamen).

Specifiek per klas:

1ste kleuterklas:

 • Oefenen voor loopfietsbrevet: in beschermde omgeving:
  Trainen van neurologische ontwikkeling
  Trainen van zintuiglijke ontwikkeling
  Trainen van motorische ontwikkeling
 • Maken van een wandeling langs de straat en waarnemen van voetpad, fietspad, straat, verkeersbord, verkeerslichten, … .

2de kleuterklas:

 • Oefenen voor voetgangersbrevet brons: in beschermde omgeving:
  Linksrechts
  Langs huizenkant stappen
 • Oefenen voor loopfietsbrevet: in beschermde omgeving:
  Met de loopfiets aan de hand stappen
  Trainen met de loopfiets
 • Afname loopfietsbrevet in beschermde omgeving:
 • Gesprekken rond verkeer, verkeersborden, veiligheid in het verkeer,… 
 • Maken van een wandeling langs de straat en waarnemen van voetpad, fietspad, straat, verkeersbord, verkeerslichten, … 
 • Observeren van verkeer aan de schoolpoort

3de kleuterklas:

 • Oefenen voor voetgangersbrevet brons: in beschermde omgeving:
  Stoppen aan de stoeprand
  Oversteken op een zebrapad
 • Afname voetgangersbrevet brons in beschermde omgeving
 • Oefenen voor fietsbrevet brons: in beschermde omgeving:
  Met de fiets aan de hand stappen
  Opstappen en vertrekken

Lagere school:

 • Zie werking lagere school verkeersopvoeding